2021-12-16

Дати за провеждане на Държавни изпити в Техническия факултет за учебната 2021/2022 год.:

І. За специалност „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество“ - ОКС „Бакалавър“:

ДАТИ

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 11.07.2022 г., 10.00 ч., зала 4306
 • Защита на дипломни работи - 19.07.2022 г., 10.00 ч., зала 4304

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 12.09.2022 г., 10.00 ч., зала 4306
 • Защита на дипломни работи - 12.09.2022 г., 10.00 ч., зала 4304

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит – 17.02.2023 г., 10.00 ч., зала 4306
 • Защита на дипломни работи - 17.02.2023 г., 10.00 ч., зала 4304


ІІ. За специалност „Кариерно развитие и предприемачество“, ОКС „Магистър“:

ДАТИ

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 11.07.2022 г., 10.00 ч., зала 4306
 • Защита на дипломни работи - 19.07.2022 г., 10.00 ч., зала 4304

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит - 12.09.2022 г., 10.00 ч., зала 4306
 • Защита на дипломни работи - 12.09.2022 г., 10.00 ч., зала 4304

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен теоретичен писмен изпит – 17.02.2023 г., 10.00 ч., зала 4306
 • Защита на дипломни работи - 17.02.2023 г., 10.00 ч., зала 4304


ІІІ. За специалност „Компютърни системи и технологии“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“:

ДАТИ

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Писмен държавен изпит - 11.07.2022 г., 9.00 ч., зала 1611
 • Защита на дипломна работа - 11.07.2022 г., 9.30 ч., зала 1602

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Писмен държавен изпит -13.09.2022 г., 9.00 ч., зала 1611
 • Защита на дипломна работа - 13.09.2022 г., 9.30 ч., зала 1602

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Писмен държавен изпит - 07.02.2023 г., 9.00 ч., зала 1611
 • Защита на дипломна работа - 07.02.2023 г., 9.30 ч., зала 1602


ІV. За специалност „Информационни и комуникационни технологии“, ОКС „Бакалавър“:

ДАТИ

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Писмен държавен изпит - 12.07.2022 г., 9.00 ч., зала 1611
 • Защита на дипломна работа - 12.07.2022 г., 9.30 ч., зала 1602

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Писмен държавен изпит -14.09.2022 г., 9.00 ч., зала 1611
 • Защита на дипломна работа - 14.09.2022 г., 9.30 ч., зала 1602

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Писмен държавен изпит - 08.02.2023 г., 9.00 ч., зала 1611
 • Защита на дипломна работа - 08.02.2023 г., 9.30 ч., зала 1602

 

V. За специалност „Комуникационна техника и технологии“, ОКС „Магистър“:

ДАТИ

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Писмен държавен изпит - 12.07.2022 г., 9.00 ч., зала 1611
 • Защита на дипломна работа - 12.07.2022 г., 9.30 ч., зала 1602

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Писмен държавен изпит -14.09.2022 г., 9.00 ч., зала 1611
 • Защита на дипломна работа - 14.09.2022 г., 9.30 ч., зала 1602

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Писмен държавен изпит - 08.02.2023 г., 9.00 ч., зала 1611
 • Защита на дипломна работа - 08.02.2023 г., 9.30 ч., зала 1602

 

VІ. За специалност „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“:

ДАТИ 

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността – 11.07.2022 г., от 9,30 ч., зала 1339
 • Защита на дипломна работа – 11.07.2022 г., от 10,30 ч., зала 1611

 

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността – 14.09.2022 г., от 9.30 ч., зала 1339
 • Защита на дипломна работа – 14.09.2022 г., от 10.30 ч., зала 1611

 

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността – 06.02.2023 г., от 9.30 ч., зала 1339
 • Защита на дипломна работа – 06.02.2023 г., от 10.30 ч., зала 1611

 

VІІ. За специалност „Електроника“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“:

ДАТИ

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността - 13.07.2022 г., от 09,00 ч., зала 1613
 • Защита на дипломна работа - 13.07.2022 г., от 10,00 ч., зала 1610

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността – 21.09.2022 г., от 09,00 ч., зала 1613
 • Защита на дипломна работа – 21.09.2022 г. от 10,00 ч., зала 1610

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит по специалността – 8.02.2022 г., от 09,00 ч., зала 1613
 • Защита на дипломна работа – 8.02.2022 г. от 10,00 ч., зала1610


VІІІ. За специалност „Инженерна безопасност“, ОКС „Магистър“:

ДАТИ

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа – 11.07.2022 г., от 10,30 ч., зала 1611

 

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа – 14.09.2022 г., от 10.30 ч., зала 1611

 

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа – 06.02.2023 г., от 10.30 ч., зала 1611


ІХ. За специалност „Автотехническа експертиза“, ОКС „Магистър“:

ДАТИ

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа – 11.07.2022 г., от 10,30 ч., зала 1611

 

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа – 14.09.2022 г., от 10.30 ч., зала 1611

 

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна работа – 06.02.2023 г., от 10.30 ч., зала 1611