Държавна изпитна сесия /предварителнаредовна и поправителна/ за учебната 2021/2022 г. за студентите от Факултета по изкуствата, дипломиращи се в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“:

         

I. Специалности в катедра „Културология“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит и защита на дипломни работи на 12.07.2022 г. от 09.30 ч., УК 1, зала 572.

 Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит и защита на дипломни работи на 20.09.2022 г. от 09.30 ч., УК 1, зала 572.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит и защита на дипломни работи на 14.02.2023 г. от 09.30 ч., УК 1, зала 572.

 

II. Специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, ОКС „Бакалавър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен писмен изпит на 19.07.2022 г. от 10.00 ч. , УК 1, зала 534.
 • Държавен устен изпит на 21.07.2022 г. от 10.00 ч., УК 1, зала 534.
 • Защита на дипломни работи на 21.07.2022 г. от 10.00 ч., УК 1, зала 534.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен писмен изпит на 12.09.2022 г. от 10.00 ч. , УК 1, зала 534.
 • Държавен устен изпит на 14.09.2022 г. от 10.00 ч., УК 1, зала 534.
 • Защита на дипломни работи на 14.09.2022 г. от 10.00 ч., УК 1, зала 534.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен писмен изпит на 14.02.2023 г. от 10.00 ч. , УК 1, зала 534.
 • Държавен устен изпит на 16.02.2023 г. от 10.00 ч., УК 1, зала 534.
 • Защита на дипломни работи на 16.02.2023 г. от 10.00 ч., УК 1, зала 534.

III. Специалност „Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства“, ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломни работи на 22.07.2022 г. от 10.00 ч., УК 1, зала 534.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломни работи на 15.09.2022 г. от 10.00 ч., УК 1, зала 534.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломни работи на 17.02.2023 г. от 10.00 ч., УК 1, зала 534.

 

IV. Специалност „Мода“, ОКС „Бакалавър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломни работи на 20.07.2022 г. от 10.00 ч. , УК 1, зала 535.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломни работи на 13.09.2022 г. от 10.00 ч. , УК 1, зала 535.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломни работи на 15.02.2023 г. от 10.00 ч. , УК 1, зала 535.

 

V. Специалност „Графичен и рекламен дизайн в модата“, ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломни работи на 22.07.2022 г. от 13.30 ч. , УК 1, зала 535.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломни работи на 15.09.2022 г. от 13.30 ч. , УК 1, зала 535.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломни работи на 17.02.2023 г. от 13.30 ч. , УК 1, зала 535.

VI. Специалности „Българска народна хореография“ и „Съвременна хореография“, ОКС „Бакалавър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 13.07.2022 г. от 10.00 ч., УК 1.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 21.09.2022 г. от 10.00 ч., УК 1.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 15.02.2023 г. от 10.00 ч., УК 1.

 

VII. Специалности „Хореографска режисура“ и „Теория и критика на хореографското изкуство, ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 13.07.2022 г. от 10.00 ч., УК 1.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 21.09.2022 г. от 10.00 ч., УК 1.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 15.02.2023 г. от 10.00 ч., УК 1.

VIII. Специалност „Филмова и ТВ режисура“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна  работа на 11.07.2022 г. от 12.00 ч., Видеозала, УК 4.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна  работа на 21.09.2022 г. от 12.00 ч., Видеозала, УК 4.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна  работа на 14.02.2023 г. от 12.00 ч., Видеозала, УК 4.

 

 

IX. Специалност „Филмово и ТВ операторство“ ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна  работа на 11.07.2022 г. от 10.00 ч., Видеозала 1, УК 4.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна  работа на 21.09.2022 г. от 10.00 ч., Видеозала 1, УК 4.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна  работа на 14.02.2023 г. от 10.00 ч., Видеозала, УК 4.

 

 

X. Специалност „Филмов и ТВ монтаж“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна  работа на 11.07.2022 г. от 11.00 ч., Видеозала, УК 4.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна  работа на 21.09.2022 г. от 11.00 ч., Видеозала, УК 4.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломна  работа на 14.02.2023 г. от 11.00 ч., Видеозала, УК 4.

 

XI. Специалност „Педагогика на музикалното изкуство“, ОКС „Бакалавър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 15.07.2022 г. от 08.30 часа в УК 1, зала 323.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 20.09.2022 г. от 08.30 часа в УК 1, зала 323.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 17.02.2023 г. от 08.30 часа в УК 1, зала 323.

XII. Специалност „Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене), ОКС „Бакалавър“

 Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 15.07.2022 г. от 14.00 часа в УК 1, зала 323.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 12.09.2022 г. от 14.00 часа в УК 1, зала 323.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 17.02.2023 г. от 14.00 часа в УК 1, зала 323.

-

XIII. Специалност „Изпълнителско изкуство (поп и джаз)“, ОКС „Бакалавър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Устен държавен изпит или защита на дипломна работа на 15.07.2022 г. от 14.00 часа в УК 1, зала 323.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Устен държавен изпит или защита на дипломна работа на 20.09.2022 г. от 14.00 часа в УК 1, зала 323.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Устен държавен изпит или защита на дипломна работа на 17.02.2023 г. от 14.00 часа в УК 1, зала 323.

XIV. Специалност „Електронни технологии в музиката“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 15.07.2022 г. от 14.00 часа в УК 1, зала 323.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 20.09.2022 г. от 14.00 часа в УК 1, зала 323.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 17.02.2023 г. от 14.00 часа в УК 1, зала 323.

XV. Специалност „Музикално възпитание и обучение“, ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 15.07.2022 г. от 08.30 часа в УК 1, зала 323.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 20.09.2022 г. от 08.30 часа в УК 1, зала 323.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 17.02.2023 г. от 08.30 часа в УК 1, зала 323.

XVI. Специалност „Музикално възпитание и обучение“, ОКС „Магистър“, обучение на английски език

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 15.07.2022 г. от 11.00 часа в УК 1, зала 323.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 20.09.2022 г. от 11.00 часа в УК 1, зала 323.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 17.02.2023 г. от 11.00 часа в УК 1, зала 323.

XVII. Специалност „Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации“, ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 15.07.2022 г. от 14.00 часа в УК 1, зала 323.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 20.09.2022 г. от 14.00 часа в УК 1, зала 323.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 17.02.2023 г. от 14.00 часа в УК 1, зала 323.