Новини

06.12.2017
PwC дава стипендии, стажове и менторство на 25 амбициозни студенти
Водещата консултантска компания и работодател PwC България стартира мащабната кампания "Твоите 25 причини да избереш България" в подкрепа на българските студенти. По повод 25-годишнината си в страната PwC България ще подкрепи 25 студенти
 
04.12.2017
Проф. Лилия Илиева за първи път представи целия ръкопис на първата История на България от Петър Богдан
Днес в Югозападния университет "Неофит Рилски" за първи път бе представено ксерокопие на целия намерен ръкопис на Петър Богдан - "За древността на бащината земя и българските дела". Ръкописът на най-старата История на България бе представен от проф. Лилия Илиева. Трудът е написан на латински език, поместен е в 200 страници, разпределени в 70 глави. Петър Богдан използва основни текстове на европейската наука и се позовава на Цезар Бароний и Мавро Орбини.
 
30.11.2017
Посещение на студенти от Техническия факултет в Европейския парламент – награда от евродепутата Андрей Новаков
Студентите Марина Николова, Магдалена Димова, Георги Панов и Нехат Имам, от специалност „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия” в Югозападния университет „Неофит Рилски“, заедно със своите ръководители гл. ас. д-р Благойка Пълева-Кадийска и ас. Елена Благова, посетиха Брюксел
 
30.11.2017
Д-р Николай Николов представи новата си книга в Правно-историческия факултет на „ЮЗУ „Неофит Рилски“
Събитието бе организирано от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и издателство „Изток-Запад“.
 
30.11.2017
Студенти от специалност „Връзки с обществеността“ потънаха в необятния свят на книгите
Бъдещите специалисти по професионални комуникации от втори и четвърти курс на специалност „Връзки с обществеността“ организираха съвместно с Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград дискусия на тема „Рекламната политика на библиотеката“
 
29.11.2017
Професор от Филологическия факултет направи епохално откритие
Професор Илиева е направила откритието си, работейки по проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания“, заедно с екип преподаватели от Катедрата по български език към Филологическия факултет на Югозападния университет.
 
29.11.2017
На кръгла маса отчетоха добрите резултати от проект на Философския факултет
Проектът „Мястото на докторантите в съвременния научноизследователски процес: към формиране на висококвалифицирани и проактивни кадри“ е финансиран със средства на МОН по Наредба 3 за подкрепа на научноизследователската дейност на университета.
 
28.11.2017
Форум „Децата в дигиталния свят“ се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“
Опасностите, предизвикателствата и проблемите за децата в дигиталния свят бяха обсъдени днес на информационен форум в Югозападния университет „Неофит Рилски“.