Традиционно всяка година на 6 март се отбелязва  Европейският ден на логопедичната терапия. По този повод катедра "Логопедия" към Югозападния университет "Неофит Рилски" организира Ден на отворените "Онлайн прозорци". Събитието ще се проведе на 5 март 2021 г. (петък) от 10:00 до 11:00 ч. на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/elk-atj-gvt. В рамките на един час специалисти ще отговарят на въпроси относно слухови, гласови, плавностни и езикови нарушения при деца и възрастни.

Всяка година Европейската асоциация на логопедите и фониатрите (CPLOL) предлага конкретна тема, по която практикуващите логопеди  разработват и споделят материали за превенция, диагностика и терапия на комуникативните нарушения. Настоящата 2021 година е посветена на "Телепрактиката и дигиталните технологии".