Университетската библиотека при ЮЗУ „Неофит Рилски“ е създадена през 1976 г. с откриването на Филиал на Софийския университет в Благоевград. Началният фонд на библиотеката е 4 702 тома предимно от специализирана литература по педагогика и психология. Първите три отдела са: „Заемна служба“, „Студентска читалня“ и „Обработка и комплектуване“.
Университетската библиотека е обслужващо звено в структурата на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Университетската библиотека е член на Секцията на научните библиотеки към Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), асоцииран член на Българския информационен консорциум (БИК) и фондация Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС).
От 2006 г. Университетската библиотека е преместена в сградата на Ректората и е разположена на 3 етажа. В структурата на библиотеката са обособени следните звена: Отдел „Обработка и каталогизация“, Библиографско-информационен отдел, Заемна служба, Четири читални с различен профил.
Университетската библиотека разполага със 161 читателски места и 48 компютъризирани работни места.
Комплектуването на фондa на Университетската библиотека се осъществява в съответствие с образователната политика и стратегия за развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
През 2007 г. е въведен в експлоатация софтуер „Автоматизирана библиотека“ на „РС-ТМ“ ООД, гр. София. Създаденият електронен каталог е достъпен в читалните и „Заемната“, публикуван е в онлайн пространството и е представен в Сводния каталог на фондация Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС) и Сводния каталог на университетските библиотеки. Университетската библиотека предоставя достъп до научна информация от бази данни по абонамент, както и свободен достъп до научни и образователни списания.
Библиотечните услуги са безплатни и се предоставят след регистрация.

В зависимост от специалностите в университета са обособени следните читални:
Читалня № 1 е с хуманитарен и природен профил и обслужва специалности на Факултета по педагогика, Правно-историческия, Природо-математическия, Стопанския и Техническия факултет, Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“. Читалня № 1 разполага с 84 читателски места и 21 потребителски компютъра.
Читалня № 2 е с изцяло хуманитарен профил и обслужва студентите и преподавателите от специалности във Факултета по изкуствата, Философския, Филологическия и Правно-историческия факултет. Читалня № 2 разполага с 42 читателски места и 17 потребителски компютъра.
Читалня „Изкуство“ обслужва студентите и преподавателите от специалностите във Факултета по изкуствата. Към читалнята функционира Фонетична стая, която е предназначена за обучение на студентите от музикалните специалности от Факултета по изкуствата. Читалня „Изкуство“ разполага с 12 читателски места и 1 потребителски компютър.
Читалня „Периодика“ получава и съхранява периодика, която обхваща научни списания, вестници, годишници на университети, научни институти и музеи. В нея са събрани периодичните издания от 1976 година насам. Те са набавят чрез абонамент, книгообмен и дарения. Читалня „Периодика“ разполага с 8 читателски места и 4 потребителски компютъра.

Заемна служба
В „Заемна служба“ се извършва регистрация на потребителите и заемането на литература за дома. Новоприетите студенти се регистрират в началото на академичната учебна година. Необходимо е да се представят заверена студентска книжка, лична карта и 2 снимки. Докторантите се регистрират след представяне на лична карта и копие от заповедта за зачисляване. Преподавателите и служителите се регистрират след представяне на лична карта и копие от трудовия договор.

Отдел „Kомплектуване, обработка и каталогизация“
Отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация“ регистрира, обработва и предоставя на обслужващите звена за ползване на библиотечни документи (книги, ноти, некнижни носители на информация, дисертации и дипломни работи), придобити чрез покупка, абонамент или дарение. Обработката се осъществява според изискванията на библиотечните стандарти.
Библиографско-информационен отдел


В „Библиографско-информационен отдел“ се извършва:
■ Библиографски справки по различни научни проблеми, свързани с работата на академичния състав на университета и с обучението на докторантите.
■ Обучение на докторанти и асистенти за намиране на библиографски източници на информация в каталога на Университетската библиотека и други каталози на научни библиотеки.
■ Обучение на дипломанти, докторанти и асистенти, оформяне на библиографии и цитирания по различни системи, ползвани в България.
■ Междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане.


Жана Пенчева – Маркова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  +359 73 588 593

Университетската библиотека приема дарения, които са в съответствие с образователните и научните цели и задачи на университетската общност. Потенциалните дарители трябва да представят писмено предложенията си на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Даренията се приемат по опис.