Какви документи са необходими за да се запиша в библиотеката на Югозападния университет?

За студентите:

– Заверена студентска книжка

– Документ за самоличност

– 2 снимки

 

Какви библиотечни документи мога да заема от библиотеката за домашно ползване?

За студентите:

– Студентите имат право да заемат за дома учебна литература по изучаваните през текущия семестър дисциплини.

За преподавателите  и служителите:

– Преподаватели и служители могат да заемат за дома библиотечни материали / с изключение на дисертации, дипломни работи, магистърски тези …/

 

Мога ли да ползвам услугите на Университетската библиотека, ако не съм преподавател или студент в Югозападния университет?

Само студенти, докторанти, преподаватели и служители на Университета имат право на услугите на Университетската библиотека.

 

 Какво да направя, ако съм изгубил библиотечен документ, зает от мен за дома?

Читателят е задължен да замени библиотечния документ с идентичен в библиографско отношение екземпляр или да заплати стойността му в петкратен размер за учебна и научна литература и в троен размер за художествена и научно-популярна литература по неговата настояща пазарна цена.