Университетската библиотека работи с програмен продукт „Автоматизирана библиотека“ (АБ) на фирма „РС-ТМ“ ООД. Създаденият електронен каталог е достъпен в читалните и „Заемна служба“, публикуван е в онлайн пространството и е представен в Сводния каталог на фондация Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС) и в сводния каталог на университетските библиотеки, работещи с АБ.