Класирането се обявява по факултети до 08 февруари 2024 г.

Срокът за записване е от 08 февруари 2024 г. до 14 февруари 2024 г. (само в делнични дни).

Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел.

Документи за записване:

1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).

2. Квитанция за платена семестриална такса.

3. Снимки – формат ¾ – 4 бр.

4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.

5. Копие на дипломата за средно образование.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.