Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно, за завършили ОКС „Бакалавър по Логопедия” - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 Анотация

Настоящата магистърска програма е предназначена за бакалаври - логопеди, които имат основна базисна подготовка за двата модула комуникативни нарушения: гласови и плавностни.
Магистър-логопед, обучен в рамките на тази магистърска програма, трябва да притежава умения да диагностицира и да осъществява ефективно логопедично въздействие при следните гласови и плавностни нарушения:
- неврогенни гласови нарушения ;
- психогенни гласови нарушения;  
- функционални гласови нарушения; 
- спазмодични дис                      
- конгенитални дисфонии;             
- фонотравми и травматично свързани дисфонии;
- ларингектомия;
- нарушения на гласовия резонанс;
- заекване;
- запъване;
- смесени форми;
- нарушения на плавността при неврологични заболявания;
- нарушения на плавността при генетични синдроми;

Дипломираният магистър-логопед може да упражнява усвоените знания и умения в клинични, диагностични и рехабилитационни заведения (отделение УНГ, неврологични и рехабилитационни институции).